فیلم آموزش گوگل ادوردز

آموزش صفر تا صد تبلیغات گوگل در یک ساعت به صورت تصویری

خدمات گوگل ادوردز

خدمات تاپ ادورت در زمینه گوگل ادوردز به جز آموزش عبارتند از:

خط ویژه پشتیبانی
۰۲۱-۶۶۴۰۲۹۴۲
تیم پشتیبانی زنده تاپ ادورت

موقعیت مکانی شرکت در گوگل مپ
پشتیبانی زنده تاپ ادورت