آرشیو مقالات

Category: مسائل مالی گوگل ادز

ساسپند شدن تبلیغ گوگل
مسائل مالی گوگل ادز

حل مشکل ساسپند شدن تبلیغ گوگل

ساسپند شدن تبلیغ گوگل اگر تبلیغ مغایر با قوانین تبلیغات گوگل باشد ممکن است که اکانت ساسپند (suspended) شود. در مواقع ساسپند شدن تبلیغ گوگل گاهی می توان اکانت را بازگرداند یا میزان

ادامه مطلب ...