تخفیف ویژه برای کاربران قدیمی تاپ ادورت فعال شد
نکته 1: لطفا پس از واریز هزینه به پشتیبانی اطلاع دهید. نکته 2: همچنین حتما توجه داشته باشید هزینه درج شده در این فرم به واحد تومان بایستی باشد.

پرداخت آنلاین

برای پرداخت هزینه ها می توانید یکی از روش های زیر استفاده نمایید:

  1. پرداخت کارت به کارت و اطلاع دادن ۴ رقم آخر کارت خود از طریق ایمیل، تلگرام و یا تلفن.
  2. پرداخت از طریق شماره حسابو سپس اطلاع دادن از طریق ایمیل، تلگرام و یا تلفن.
  3. پرداخت از طریق درگاه اینترنتی سایت