پرداخت آنلاین

برای پرداخت هزینه ها می توانید یکی از روش های زیر استفاده نمایید:

1. پرداخت کارت به کارت از طریق شماره کارت 5022291082750934 بانک پاسارگاد به نام داود کامرانی مقصود و سپس اطلاع دادن ۴ رقم آخر کارت خود از طریق ایمیل، تلگرام و یا تلفن.

2. پرداخت از طریق شماره حساب 2988000126517111 بانک پاسارگاد به شماره شبا IR630570029880012651711101 به نام داود کامرانی مقصود و سپس اطلاع دادن از طریق ایمیل، تلگرام و یا تلفن.

3. پرداخت از طریق درگاه اینترنتی سایت

فرم پرداخت

اطلاعات خود را با دقت وارد کنید

پلن های قیمتی اکانت های گوگل ادوردز:


 

ردیفمیزان شارژکارمزدمبلغ کل
120 دلار12% 305,700
250 دلار10% 750,600
3100 دلار8% 1,474,000
4150 دلار7.5% 2,200,700
5200 دلار7% 2,920,700
6300 دلار6% 4,340,100
7500 دلار5.5% 5% 7,165,200
8800 دلار5% 4% 11,355,100
91000 دلار4.5% 3% 14,057,400
101500 دلار4% 2.4% 20,963,300
112000 دلار3% 2% 27,841,900

ردیفمیزان شارژکارمزدکارمزد مدیرتمبلغ کل
150 دلار10%8% 805,200
2100 دلار8%8% 1,583,200
3200 دلار7%8% 3,139,000
4300 دلار6%8% 4,667,600
5500 دلار5%7% 7,642,900
6750 دلار4%7% 11,362,000
71000 دلار3%6% 14,876,300
82000 دلار2%5% 29,206,700