افزایش ترافیک سایت – داخل سایت

افزایش ترافیک سایت- داخل سایت

ترافیک سایت چیست؟ ترافیک وب سایت چیست و چگونه می توان آن را تفسیر نمود؟ تعریف: ترافیک وب سایت به کاربران وب که از یک وب سایت بازدید می کنند اشاره دارد. ترافیک وب بر اساس بازدیدها اندازه گیری می شود و گاهی اوقات “نشست” نامیده می شود. به عبارتی دیگر نشست همان تعداد ورودی […]