آموزش ساخت افزونه های تبلیغ

آموزش ساخت افزونه های تبلیغ

انواع افزونه های تبلیغاتی گوگل ادوردز (ad extensions) یکی از گام های اصلی در ساخت کمپین گوگل ادوردز (تبلیغات گوگل) ایجاد افزونه های تبلیغ (ad extensions) می باشد، با افزونه های تبلیغ گوگل می توان عملکرد تبلیغ را گسترش و بهبود داد. اگر بعد از ساخت کمپین تمایل به ایجاد افزونه های تبلیغ داشته باشید، […]