امتیاز کیفیت تبلیغ در گوگل یا QS

امتیاز کیفیت در تبلیغات گوگل

امتیاز کیفیت تبلیغ در گوگل (Quality Score) امتیاز کیفیت تبلیغات گوگل ادوردز یا Quality Score یکی از مفاهیم مهم در تبلیغات گوگل ادوردز و از جمله مهم‌ترین اعدادی است که در حساب ادوردز خود با آن برخورد می‌کنید. همچنین امتیاز کیفیت معیاری است که از سال 2005 مبنای رده بندی سایت ها، در موتور جستجوی […]