انتخاب کلمه کلیدی مناسب برای تبلیغات ادوردز

انتخاب کلمه کلیدی مناسب برای تبلیغات ادوردز

انتخاب کلمه کلیدی مناسب برای تبلیغ انتخاب کلمه کلیدی مناسب برای تبلیغ یکی از مراحل ساخت اکانت گوگل ادوردز محسوب می شود و اتفاقا مرحله ای مهم و حساس است. در صورتیکه تبلیغات گوگل شما بر اساس کلمات کلیدی مناسب ساخته و تنظیم نشود، ممکن است که عملکرد کمپین های تبلیغاتی با شرایط مطلوب و […]