بهینه کردن صفحه فرود (landing page)

بهینه کردن صفحه فرود

اهمیت بهینه کردن صفحه فرود قبل از بیان 10 روش برای بهینه کردن صفحه فرود ، لازم است تا ابتدا اهمیت بهینه کردن صفحه فرود را برای شما، شرح دهیم. برای اینکه هزینه هر کلیک در تبلیغات گوگل (گوگل ادوردز) را کاهش دهیم، نیاز داریم تا امتیاز کیفیت تبلیغ گوگل را افزایش دهیم. طبق آمار و تجربیات […]