آموزش تغییر نوع کلمه کلیدی در تبلیغات گوگل

آموزش تغییر نوع کلمه کلیدی در تبلیغات گوگل

تعریف کلمه کلیدی قبل از پرداختن به راه های تغییر نوع کلمه کلیدی ، بهتر است نخست یک تعریف از اهمیت کلمات کلیدی در تبلیغات گوگل را ارائه دهیم. کلمات کلیدی، مهم ترین بخش تبلیغات گوگل (گوگل ادوردز) می باشد که وظیفه آن جذب ترافیک به سوی سایت و یا شبکه های اجتماعی می باشد. […]