تبلیغات در گوگل با لیر ، درهم و دلار؟!

تفاوت واحدهای پولی در گوگل ادز

این مقاله برای افراد توصیه می شود که خصوصا به دنبال تبلیغات در گوگل با لیر هستند. حتما با ما همراه باشید تا از نکات بزرگی شما را آگاه کنیم. پیش از توضیح دادن تفاوت واحدهای پولی در گوگل ادز ضروری است تا لزوم استفاده از ارزهایی به جز ریال ایران را برای شما شرح […]