تنظیمات شارژ اکانت گوگل ادوردز

تنظیمات شارژ اکانت گوگل ادوردز

تنظیمات شارژ اکانت گوگل ادوردز بخش دوازدهم فیلم های آموزشی گوگل ادوردز – در بخش دوازدهم فیلم های آموزشی گوگل ادوردز، با اعمال تنظیمات شارژ اکانت گوگل ادوردز و وارد کردن اطلاعات کارت بانکی بین المللی، در سیستم گوگل ادوردز (تبلیغات گوگل) آشنا خواهید شد. نکته ای که در این مرحله باید به آن توجه داشت […]