ساخت محتوا جدید

محتوا سایت ساخت محتوا جدید سایت در اصل تنها عاملی است که کاربران اینترنت را به سمت سایت شما جذب می کند، زیرا کاربران در اینترنت به دنبال رفع نیاز خود هستند. یعنی به دنبال محتوایی می گردند تا نیازهای آنها را برطرف کند. حال این محتوا می تواند نوشته، مقاله، خدمات، فروش هر وسیله […]

بک لینک و نقش آن در رشد سئو

بک لینک

تعریف بک لینک به عنوان اولین قدم در رشد سئو سایت بک لینک در واقع لینک دهی به سایت شما، در سایت های دیگر می باشد که موجب رشد سئو و افزایش ترافیک سایت می شود. در ایجاد بک لینک نکته های زیادی وجود دارد که برای رشد سئو باید آنها را رعایت نمود. در […]