حل ساسپند شدن تبلیغ گوگل (suspended)

ساسپند شدن تبلیغ گوگل

اگر تبلیغ شما مغایر با قوانین تبلیغات گوگل باشد ممکن است که اکانت شما ساسپند (suspended) شود. در مواقع ساسپند شدن تبلیغ گوگل گاهی می توان اکانت را بازگردانی نمود و یا میزان شارژی که توسط گوگل بلوکه شده را به حساب خود برگردانید. ساسپند شدن تبلیغ گوگل در ادامه روش حل ساسپند شدن تبلیغ […]