قوانین تبلیغات گوگل

قوانین تبلیغات گوگل

قوانین تبلیغات در گوگل در این مقاله مجموعه قوانین تبلیغات در گوگل خدمت شما ارائه می شود. در صورت رعایت این موارد در ساخت اکانت گوگل ادوردز و ساخت آگهی گوگل، اکانت گوگل ادوردز  در محیطی امن به کار خود ادامه خواهد داد و معلق یا ساسپند نمی شود. مجموعه قوانین تبلیغات در گوگل محتوای […]