تنظیمات لوکیشن در تبلیغات گوگل

تنظیمات لوکیشن

معرفی تنظیمات لوکیشن در گوگل ادز تنظیمات لوکیشن در تبلیغات گوگل، یکی از امکانات بسیار کاربردی است. زیرا بسیاری از کسب و کارها فقط قادر به ارائه خدمات در محدوده ی خاصی از جغرافیا می باشند. در گوگل ادز می توانید کشور، شهر، منطقه شهری و حتی دایره ای به شعاع دلخواه از محیط خدماتی شما […]