متوقف کردن تبلیغ گوگل

تعویض داشبورد گوگل ادوردز

تبلیغات گوگل یکی از ویژگی های مهم گوگل ادز (تبلیغات در گوگل)، فعال کردن تبلیغ گوگل و متوقف کردن آن در زمان های دلخواه شما است. به عنوان مثال براساس اتفاقی دیگر قادر به خدمت رسانی در ادامه روز نمی باشید می توانید با متوقف کردن تبلیغ گوگل از هزینه های اضافی جلوگیری کنید و بعد از […]