فعال یا توقف تبلیغ گوگل بر اساس زمان و هدف

فعال یا متوقف کردن تبلیغ گوگل

فعال یا متوقف کردن تبلیغ گوگل براساس زمان به شما کمک می کند تا با انجام تنظیمات خاص، تبلیغ گوگل خود را در ساعات مورد نظر از روز، نمایش دهید. از قوانین خودکار گوگل ادوردز (تبلیغات گوگل) برای تنظیم قیمتها استفاده کنید، بسته به زمان روز، عوامل فصلی یا سایر شرایط جاری. بودجه و هزینه […]