معرفی بخش overview گوگل ادز

معرفی بخش overview گوگل ادز

اولین و مهم ترین بخش گوگل ادز (تبلیغات در گوگل) overview است. در این قسمت تمامی اطلاعات لازم  را در یک نگاه کلی بدست می آورید. شما در بخش overview خلاصه گزارشی از عملکرد خود را ملاحظه خواهید کرد. همچنین این صفحه به شما در تحلیل سریع بسیار کمک می کند. به عبارت دیگر در […]