فرم مشخصات درخواست استخدام

به جهت ایجاد درخواست استخدام فرم زیر را تکمیل نموده و ارسال نمایید
همچنین می توانید رزومه خود را در این پیام الصاق کنید (اجباری نیست)نشانی محل سکونت
ارتباط اجتماعی و توان پاسخگویی به مشتری را در خود چگونه ارزیابی می کنید؟
خط ویژه پشتیبانی
۰۲۱-۶۶۴۰۲۹۴۲
تیم پشتیبانی زنده تاپ ادورت

موقعیت مکانی شرکت در گوگل مپ
پشتیبانی زنده تاپ ادورت